ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 48248 | Fide: 25865560 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1095 0
2023Α 1095 0
2022B 1095 0
2022A 1095 3
2021B 1059 0
2021A 1059 0
2020B 1059 0
2020A 1059 15
2019B 1129 4
2019A 1125 14
2018B 939 0
2018A 939 5
2017B 909 0
2017A 909 5
2016B 991 0
2016A 991 2
Παλαιότερα -