ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 48254 | Fide: 25865498 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1022 0
2022B 1022 0
2022A 1022 0
2021B 1022 0
2021A 1022 0
2020B 1022 0
2020A 1022 0
2019B 1022 0
2019A 1022 0
2018B 1022 0
2018A 1022 4
2017B 1003 0
2017A 1003 5
2016B - 2
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι