ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48255, Fide: 25865625

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 895 0
2021A 895 0
2020B 895 0
2020A 895 0
2019B 895 5
2019A 907 0
2018B 907 13
2018A 904 3
2017B 890 4
2017A 830 0
2016B 830 5
2016A - 0
Παλαιότερα -