ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 48257 | Fide: 25865706 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1054 0
2022A 1054 0
2021B 1054 0
2021A 1054 0
2020B 1054 0
2020A 1054 0
2019B 1054 0
2019A 1054 0
2018B 1054 12
2018A 1002 3
2017B 973 8
2017A 982 2
2016B 917 11
2016A - 3
Παλαιότερα -