ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/1983, ΕΣΟ: 48259 | Fide: 25864335 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1133 0
2023Α 1133 0
2022B 1133 0
2022A 1133 0
2021B 1133 0
2021A 1133 0
2020B 1133 0
2020A 1133 0
2019B 1133 0
2019A 1133 3
2018B 1125 0
2018A 1125 6
2017B 1110 0
2017A 1110 5
2016B 1116 6
2016A - 0
Παλαιότερα -