ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 48263 | Fide: 25865722 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1030 1
2023Α 1017 5
2022B 990 4
2022A 966 2
2021B 949 0
2021A 949 0
2020B 949 0
2020A 949 4
2019B 926 17
2019A 1038 9
2018B 1014 20
2018A 837 6
2017B 869 5
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -