ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 48265 | Fide: 25865676 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 835 0
2023B 835 0
2023Α 835 0
2022B 835 0
2022A 835 0
2021B 835 0
2021A 835 0
2020B 835 0
2020A 835 0
2019B 835 0
2019A 835 0
2018B 835 4
2018A 830 8
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -