ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48280 | Fide: 25865064 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 972 0
2023Α 972 0
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 2
2019B 929 0
2019A 929 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -