ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 48282 | Fide: 25865030 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 882 0
2023B 882 0
2023Α 882 0
2022B 882 0
2022A 882 0
2021B 882 0
2021A 882 0
2020B 882 0
2020A 882 0
2019B 882 0
2019A 882 4
2018B 839 0
2018A 839 11
2017B 830 12
2017A 830 12
2016B 830 4
2016A - 5
Παλαιότερα -