ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 48282, Fide: 25865030

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 882 0
2020A 882 0
2019B 882 0
2019A 882 4
2018B 839 0
2018A 839 11
2017B 830 12
2017A 830 12
2016B 830 4
2016A - 5
Παλαιότερα -