ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 48285 | Fide: 25864475 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 2290 37
2022A 2025 9
2021B 2008 46
2021A 1996 0
2020B 1996 18
2020A 1874 7
2019B 1879 31
2019A 1777 11
2018B 1764 26
2018A 1675 5
2017B 1670 27
2017A 1176 3
2016B 1118 16
2016A - 3
Παλαιότερα -