ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 06/1987, ΕΣΟ: 48287 | Fide: 25864050 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1144 1
2021B 1149 0
2021A 1149 0
2020B 1149 0
2020A 1149 0
2019B 1149 0
2019A 1149 0
2018B 1149 0
2018A 1149 1
2017B 1152 0
2017A 1152 1
2016B 1158 5
2016A - 0
Παλαιότερα -