ΤΣΟΤΣΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48302, Fide: 25883020

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 852 0
2020A 852 9
2019B 852 1
2019A 830 8
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι