ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 48310 | Fide: 25898930 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B 973 0
2017A 973 0
2016B 973 0
2016A 973 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι