ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 48313, Fide: 25873555

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1008 0
2020B 1008 3
2020A 993 0
2019B 993 5
2019A 967 10
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -