ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΘΑΛΗΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 48314 | Fide: 25894919 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1034 13
2023Α 965 4
2022B 945 9
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -