ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48317 | Fide: 25885480 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 907 4
2023Α 909 6
2022B 905 12
2022A 830 6
2021B 830 4
2021A 810 0
2020B 810 1
2020A 826 1
2019B 830 12
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι