ΓΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 48323 | Fide: 25891030 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 933 0
2023Α 903 4
2022B 930 0
2022A 930 1
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 0
2020A 911 4
2019B 887 0
2019A 887 7
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -