ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 48328, Fide: 25866680

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1308 0
2020B 1308 5
2020A 1268 0
2019B 1268 9
2019A 1196 14
2018B 1100 14
2018A 960 8
2017B 900 16
2017A 890 17
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -