ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 48328 | Fide: 25866680 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1352 0
2023Α 1352 0
2022B 1352 2
2022A 1346 0
2021B 1346 5
2021A 1308 0
2020B 1308 5
2020A 1268 0
2019B 1268 9
2019A 1196 14
2018B 1100 14
2018A 960 8
2017B 900 16
2017A 890 17
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -