ΝΙΝΗΣ ΕΛΕΝΕΟ

Η/Γ: 05/1989, ΕΣΟ: 48329 | Fide: 25865927 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1471 0
2022A 1471 0
2021B 1471 0
2021A 1471 0
2020B 1471 0
2020A 1471 0
2019B 1471 0
2019A 1471 0
2018B 1471 0
2018A 1471 17
2017B 1349 0
2017A 1349 18
2016B 1426 29
2016A - 0
Παλαιότερα -