ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 07/1976, ΕΣΟ: 48330, Fide: 25867008

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1189 0
2020B 1189 0
2020A 1189 0
2019B 1189 0
2019A 1189 0
2018B 1189 0
2018A 1189 0
2017B 1189 0
2017A 1189 0
2016B 1189 11
2016A - 0
Παλαιότερα -