ΚΟΛΙΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 48358, Fide: 25891090

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -