ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 08/1991, ΕΣΟ: 48364 | Fide: 25869949 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1292 0
2022A 1292 3
2021B 1325 0
2021A 1325 0
2020B 1325 0
2020A 1325 6
2019B 1312 10
2019A 1293 14
2018B 1357 4
2018A 1335 12
2017B 1264 19
2017A 1242 17
2016B 1180 13
2016A - 0
Παλαιότερα -