ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 48367 | Fide: 25868284 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1012 0
2022B 1012 0
2022A 1012 4
2021B 1000 0
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 6
2019B 945 0
2019A 945 7
2018B 873 0
2018A 873 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -