ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 48375, Fide: 25865331

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1087 0
2020B 1087 11
2020A 1069 20
2019B 846 25
2019A 1046 25
2018B 924 10
2018A 830 15
2017B 830 6
2017A 830 11
2016B - 3
2016A 834 3
Παλαιότερα -