ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 48399, Fide: 25867253

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι