ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 48404, Fide: 25870157

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 898 0
2020B 898 0
2020A 898 0
2019B 898 0
2019A 898 0
2018B 898 0
2018A 898 15
2017B 882 1
2017A 897 13
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -