ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 12/1975, ΕΣΟ: 48408, Fide: 25868683

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1232 0
2020A 1232 0
2019B 1232 1
2019A 1213 0
2018B 1213 4
2018A 1244 4
2017B 1308 10
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -