ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 12/1975, ΕΣΟ: 48408 | Fide: 25868683 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1170 6
2023Α 1262 1
2022B 1242 0
2022A 1242 3
2021B 1232 0
2021A 1232 0
2020B 1232 0
2020A 1232 0
2019B 1232 1
2019A 1213 0
2018B 1213 4
2018A 1244 4
2017B 1308 10
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -