ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48417 | Fide: 25881477 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 937 0
2023Α 937 0
2022B 937 0
2022A 937 2
2021B 915 4
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 8
2019A 857 8
2018B 843 6
2018A 830 11
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -