ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 48418, Fide: 25871633

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 897 0
2020B 897 0
2020A 897 0
2019B 897 11
2019A 881 7
2018B 870 12
2018A 830 17
2017B 830 4
2017A 836 6
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -