ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 48423 | Fide: 25869108 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1075 0
2023Α 1075 0
2022B 1075 0
2022A 1075 3
2021B 1066 0
2021A 1066 0
2020B 1066 0
2020A 1066 0
2019B 1066 0
2019A 1066 0
2018B 1066 21
2018A 1062 11
2017B 1078 28
2017A 939 21
2016B - 2
2016A - 0
Παλαιότερα -