ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 48429, Fide: 25866702

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 881 0
2020B 881 10
2020A 858 27
2019B 944 11
2019A 848 9
2018B 852 7
2018A 830 8
2017B 855 7
2017A 830 10
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -