ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 48429 | Fide: 25866702 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1240 6
2023Α 1218 19
2022B 1070 15
2022A 1072 10
2021B 979 7
2021A 881 0
2020B 881 10
2020A 858 27
2019B 944 11
2019A 848 9
2018B 852 7
2018A 830 8
2017B 855 7
2017A 830 10
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -