ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48433 | Fide: 25858343 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 922 0
2023Α 922 0
2022B 922 0
2022A 922 0
2021B 922 0
2021A 922 0
2020B 922 0
2020A 922 0
2019B 922 0
2019A 922 0
2018B 922 2
2018A 877 0
2017B 847 6
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι