ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48470, Fide: 25865366

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι