ΤΣΑΚΜΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 48509 | Fide: 25873261 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 822 0
2023B 822 0
2023Α 822 0
2022B 822 0
2022A 822 2
2021B 828 1
2021A 831 0
2020B 831 0
2020A 831 0
2019B 831 0
2019A 831 7
2018B 875 2
2018A 847 4
2017B 879 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -