ΤΣΑΚΜΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 48509, Fide: 25873261

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 831 0
2020B 831 0
2020A 831 0
2019B 831 0
2019A 831 7
2018B 875 2
2018A 847 4
2017B 879 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -