ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

Η/Γ: 06/2002, ΕΣΟ: 48510 | Fide: 25873288 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 810 2
2023B 800 1
2023Α 800 0
2022B 800 9
2022A 800 1
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 1
2020A 800 1
2019B 800 0
2019A 800 13
2018B 800 2
2018A 800 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -