ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - ΜΟΣΧΟΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 48523 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 833 0
2022B 833 0
2022A 833 0
2021B 833 0
2021A 833 0
2020B 833 0
2020A 833 0
2019B 833 0
2019A 833 0
2018B 833 0
2018A 833 0
2017B 833 0
2017A 833 0
2016B 833 6
2016A - 0
Παλαιότερα -