ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1950, ΕΣΟ: 48537, Fide: 25881051

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1067 0
2020B 1067 0
2020A 1067 5
2019B 1030 0
2019A 1030 3
2018B 1068 0
2018A 1068 12
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -