ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΙΑΝ ΛΙΟΥ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 48538

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 0
2019B 920 0
2019A 920 0
2018B 920 0
2018A 920 0
2017B 920 0
2017A 920 0
2016B 920 7
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι