ΜΠΙΝΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48540 | Fide: 25886541 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1122 0
2023B 1122 6
2023Α 1162 2
2022B 1172 3
2022A 1200 4
2021B 1177 8
2021A 1159 0
2020B 1159 8
2020A 1062 2
2019B 1005 15
2019A 894 9
2018B 830 9
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι