ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 08/2000, ΕΣΟ: 48542 | Fide: 25866842 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 885 0
2023Α 885 0
2022B 885 0
2022A 885 0
2021B 885 0
2021A 885 0
2020B 885 0
2020A 885 0
2019B 885 0
2019A 885 0
2018B 885 0
2018A 885 0
2017B 885 0
2017A 885 0
2016B 885 6
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι