ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48544, Fide: 25870831

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 5
2019B 842 5
2019A 830 8
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -