ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/1983, ΕΣΟ: 48550 | Fide: 25868217 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 959 0
2021B 959 0
2021A 959 0
2020B 959 0
2020A 959 0
2019B 959 0
2019A 959 0
2018B 959 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
Παλαιότερα -