ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 02/2001, ΕΣΟ: 48554 | Fide: 25868799 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1296 0
2023Α 1296 0
2022B 1296 0
2022A 1296 0
2021B 1296 0
2021A 1296 0
2020B 1296 0
2020A 1296 15
2019B 1090 3
2019A 1082 1
2018B 1065 7
2018A 1088 17
2017B 947 11
2017A 832 8
2016B 800 6
2016A - 0
Παλαιότερα -