ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48556 | Fide: 25887173 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1012 0
2021B 1012 0
2021A 1012 0
2020B 1012 0
2020A 1012 6
2019B 920 1
2019A 897 0
2018B 897 0
2018A 897 16
2017B 941 7
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -