ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48558 | Fide: 25868764 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
Παλαιότερα -