ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 48561, Fide: 25866826

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1012 0
2020B 1012 0
2020A 1012 1
2019B 1015 12
2019A 1030 0
2018B 1030 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -