ΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/1958, ΕΣΟ: 48587 | Fide: 25892789 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1151 0
2022B 1151 0
2022A 1151 0
2021B 1151 0
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 0
2019B 1151 0
2019A 1151 1
2018B 1163 0
2018A 1163 1
2017B 1166 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -