ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 06/1987, ΕΣΟ: 48597 | Fide: 25843354 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1314 0
2023Α 1314 1
2022B 1329 4
2022A 1283 0
2021B 1283 5
2021A 1323 0
2020B 1323 0
2020A 1323 0
2019B 1323 0
2019A 1323 11
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -