ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ

Η/Γ: 11/1978, ΕΣΟ: 48605, Fide: 25851314

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -