ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1972, ΕΣΟ: 48606 | Fide: 25851306 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -